Address: 8256 Sveti Vlas, Bor Str 30

phone: +359 882 82 1313

e-mail: info@galaktik.bg